Bygningernes historie

Taarupgaards bygninger, som de fremtræder i dag, er resultatet af mange hundrede års aktivitet på stedet (1). I tidens løb er der både bygget og revet ned, medens der ikke er sikre vidnesbyrd om, at gården nogen sinde er brændt. Summarisk kan man sige, at der på nuværende tidspunkt findes følgende bygninger.

Selve hovedbygningen mod nord med en lille vestfløj er et grundmuret teglstenshus, dertil føjer sig i øst og vest to bindingsfløje, alt omgivet af voldgrave. Det kunne vi kalde borggården. Desuden ligger avlsbygningerne syd for borggården, samt de i 1973 nybyggede elevfløje og nogle lærerboliger, der også er bygget indenfor de seneste år.

Elevfløjene har endnu ikke nogen historie, dem vil vi derfor forbigå i tavshed. Avlsbygningerne og nogle enkeltliggende huse, kan vi vende tilbage til, men tyngdepunktet ligger naturligt i selve borggården. Her er godsets centrum, men svært er det at fortælle ret meget om dem, da vi næsten ingen efterretninger har om deres tilblivelse, og ved meget lidt om forandringer foretaget i tidens løb.