Bindingsværk fløjene

Syd for hovedbygningen med gavlene i nordsyd og både ved vestsiden og østsiden ligger to bindingsværkfløje, der med det sortmalede bindingsværk giver hele borggården en ganske særlig karakter. Disse to huse er ret smalle, ca. 7 m, men det vestre især synes ret højt og har muret kælder under hele huset.