Borgmuren

På et gammelt kort fra 1813 kan man se (15), at der mellem de to bindingsværkfløje altså modsat hovedbygningen har været en mur, som indhegnede selve borggården.

I en inventarliste fra 1783 bemærkes, at der findes et par gamle hængsel jern og nogle jernankre, som har været i den gamle borgmur. Da man nedlagde fjernvarmerør i borggården for nogle år siden, stødte man på nogle kraftige fundamenter af kampesten, hvor muren i sin tid har stået. Denne mur eksisterede endnu i 1793, men skulle ikke forsikres, da den skulle rives ned. Ved omtalte gennemgravning af borggården stødte man c. midt i gården på den gamle brønd. Det har sikk,ert været borgens vandforsyning langt op i tiden (16). Omkring 1980, efter at jeg havde udgivet den lille bog om Tårupgård, kom jeg i forbindelse med en ældre dame, hvis far havde bestyret godset fra 1899 til 1907, hun lånte mig et billede, hvor man ser brønden og rotunden midt i borggården.