Den seneste udvikling

Da gården blev til restauration og senere til arbejdslejr under krigen og derefter til ungdomsskole kom der nye behov for bygninger (43). Der blev bygget en træbarak til elevværelser og en lignende barak til gymnastiksal. Disse bygninger står endnu. Da landbruget blev meget formindsket ved bortsalg af det meste af jorden, var der heller ikke længere brug for alle avlsbygningerne. I gårdens østside blev de nordligste bygninger nedrevet og i vestsiden blev det meste af bygningen revet ned, resten blev ombygget til bolig (44). I det seneste er der bygget yderligere to lærerboliger og fire elevfløje (45), desuden havde man planer om at bygge en undervisningsfløj i forbindelse med elevfløjene. Hvilket dog aldrig blev realiseret.

Hermed er vi nået igennem 500 års bygningshistorie på en herregård. Noget ved man, meget ved man ikke. Der kunne skrives meget mere, men lad det være nok som en smagsprøve på, hvor spændende det egentlig kan være.