Enkeltliggende huse

På kortet fra 1813 er der ikke afsat et eneste fritliggende hus udenfor borggård og avlsgård. Der synes således ikke i ældre tid at have været arbejderboliger til gården. Hvornår de enkelte huse er bygget, står ikke hel klart, men der var følgende: Mod nord på engen mellem hovedbygningen og stranden har der ligget et bindingsværkshus (38), hvor Mette Henriksen boede endnu i 1913. Dette hus er forlængst revet ned, kun stengulvet er tilbage. Mod øst uden for voldgraven var der en smedie (39), som lå der i 1850, den er senere revet ned. Nu er der bygget en lærerbolig på stedet. Syd for gården ligger der to stenhuse. Det ene lige ved kirken (40), (byget omkring 1900) som er solgt fra gården, det andet (41) ved vejen til Sparkær, som endnu hører til gården (kaldet polakhuset). Derudover har man haft tre udstedsgårde eller huse på det yderste af hovedgårdsjorden, nemlig Bjørnhuset, Dronningmærgård og mosehuset eller Moesgård. Bjørnhuset nævnes allerede i 1688, men synes da at have været en selvstændig ejendorn (42), der blev drevet af beboeren, senere synes den at være drevet sammen med godset. Dronning Mærgård har haft en lidt omskiftende tilværelse, og Moesgård er i dag en selvstændig gård, der ganske vist har en del af hovedgårdsjorden.

ca1905frafjorden(1)
1905cafraøst(2)