Et renæssance slot

Den nye bygning må have virket ret imponerende i landskabet. Træbevoksningen på stedet har sikkert ikke været overvældende (8), så det hele har virket mere storladent end i dag, hvor der er tæt bevoksning omkring hele gården. Bygningen var i to etager og med et hjørnetårn ved det nordvestre hjørne (9). Det må formodes, at der også har været et trappetårn på midten af sydmuren, da der næsten altid var et sådant tårn på disse bygninger. Både Krabbesholm og Staarupgård, der ligner Tårupgård, og er bygget nogle år før, har sådanne runde trappetårne i syd. Muren omkring den nuværende portal på bygningens sydside, synes da også at have spor, der kunne skyldes et tidligere tårn på dette sted. Der er dog ingen kilder, der fortæller om et sådant trappetårn.

Selv om det kun et enkelt sted omtales, at bygningen er i to etager og med tårn, så er der ret tydelige spor endnu, der bevidner det. På det nuværende loft i hovedbygningen både i øst- og vestgavlen er der ved nærmere undersøgelse nogle tilmurede spidsbuede vinduer, der har givet lys til salene i de to ender. Desuden er der tydelige spor af bemaling og dekoration, der viser, at der har været værelser eller stuer. Selve gavlene i det nuværende kompleks er altså rester af de gamle gavle. Man har ved ombygningen ikke nedbrudt hele gavlen, men kun den del, der var nødvendig for at få taget ned i den nuværende højde. Det er også tydeligt, at gavlvinduerne i nordvest er trukket lidt ind mod midten på grund af nordvester tårn. Derudover findes der i kælderens nordvestre hjørne en tilmuret dør, der har været udgang til tårnet. Endelig har man ved kloakeringsarbejde i 1974 fundet spor af tårnet (10). Der er således ikke tvivl om, at huset har haft to etager med et tårn i det nordvestre hjørne. På Krabbesholm og andre herregårde fra den tid kan man stadig se sådanne hjørnetårne.