Kongens besøg

Vi ved, at kansleren til stadighed omgås kongen. Det må formodes, at kongen har været gæst hos Niels Kaas flere gange, men vi kender kun et tilfælde, hvor kongen selv i sine almanakoptegnelser fortæller, at han var gæst hos sin kansler. Kongen var der alene uden kone og børn. Vi læser (7), at han kom til Tårupgård lørdag den 5. januar 1583 og først rejser igen den 7. Det var sjældent kongen opholdt sig så længe på et sted uden for sit residens. Når vi nu ved, at Niels Kaas de foregående år har fået en del byggemateriale, så kunne man formode, at når kongen nu midt i vinteren rejser til Tårupgård, så var der en særlig grund. Grunden til dette kongelige besøg kan være, at Niels Kaas´ nye slot er færdig og kongen skal have god tid til både at bese de nye herligheder og tid til at drikke en god rus – for det ville Frederik II gerne, hvis kilderne taler sandt. Hvis de 50 egetræer er brugt til bjælker, og de kom i foråret 1582, så er det rimeligt at antage, at byggeriet har stået færdigt her først på året i 1583.