Voldgraven

Rundt om selve borggården og dens bygninger er der voldgrave, der nu er opfyldt ved indkørselen fra syd. Disse grave må være senest fra den tid, da man opførte den nye hovedbygning omkring 1580. I jorden mellem bygningerne, både det grundmurede stenhus og bindings-værkfløjene, og voldgravene er der fyldt op med meget store kampesten (17), der virker som en slags fundament for byggeriet. Det er muligt, at disse grave går tilbage til tiden før Niels Kaas, men det ved man ikke. Det afhænger nok helt af, hvordan det anlæg så ud, der var der, før Niels Kaas byggede den nuværende hovedbygning. Derom lidt senere.

Ved en oprensning af voldgravene for en del år siden fandt man kun ølflasker, fortalte mureren mig, men det var ikke fra Frederik II´s tid, men fra den tid, hvor der var restauration på gården (18)!

For en del år siden, da undertegnede havde en lille klasse i historie på skolen, fik vi den ide, at vi ville foretage en prøvegravning på grundlag af murerens oplysning om disse kampesten rundt om husene. Det blev lidt af en overraskelse. Det viste sig, at der langs med det østre bindingsværkfløj i omtrent en meters afstand havde været opført en mur i samme forbandt som hovedbygningens. Det havde man aldrig hørt om. Det betyder, at der ved hovedbygningens opførelse omkring 1580 ikke havde været nogen østfløj, men derimod en mur i lighed med muren over borggården som ovenfor nævnt. Muren var jo brudt ned, men man kunne følge den langs østfløjen en lang stykke ned under overfladen. Gravningen blev ikke videreført, så man ved ikke, hvordan den evt. har været bygget sammen med hovedbygningens østende.