Anne Kaas og Vibeke Bild

Anne var søster til Gjord Kaas. Hun blev i 1593 gift med Preben Bild til Aggersborg. Vi lader Preben Bilds historie ligge, da han dør i 1602 netop som han skal overtage Tårupgård. Han når aldrig at bo der (87). Forøvrigt havde han varigt men af en duel, som han i 1589 havde med Cai Rantzau. Preben Bild blev begravet i en gravkælder i Gammelstrup kirke, der nu er sløjfet (88).

KryptenTaarupkirkeEnken Anne Kaas og en datter Vibeke, der vist var det eneste barn, der levede, overtager Tårupgård, og man må formode, at de to damer også bor her en del af tiden. Vibeke bliver gift i 1613 med Erik Rantzau til Gjesingholm, men Gjesingholm sælges allerede i 1616, så der har de ikke boet længe, hvis overhovedet. De har også Aggersborg, men den sælges i 1631, så har de Lundgård i Gammelstrup sogn, den beholder de, men sælger Tårupgård i 1642. De har nok haft residens både her og der. Mange adelsfolk havde flere boliger. Erik Rantzau, Vibekes mand, døde i 1627 og synes aldrig at have betydet noget særligt. Det var moderen Anne, der var den virksomme og foretagsomme.

I 1622 er der en dom afsagt ved landstinget (89) i Viborg om fiskeret i Hjarbæk fjord, og selv om det formelt er Erik Rantzau, der ejer Tårupgård, så er det svigermoderen, der fører sagen, og den føres i hendes navn. Det synes at vise lidt om det sande magtforhold. Moderen var sikkert magtmennesket, den dominerende, men der er intet overleveret om hendes liv og færden på Tårupgård. Senere vil vi dog vende tilbage til hende.
Datteren var en anden natur og havde andre interesser. Det vidner i det mindste to store folianter om, der er bevaret på Det Kgl. Bibliotek. Disse to bøger indeholder viser af mange forskellige slags, og disse viser er nedskrevet af Vibeke Bild (90). Der har oprindelig været 3 bøger, men det synes som om kun de to er bevarede. De er aldrig udgivet.