Hvilken Anne?

Men hvilken Anne var det mon (se forrige afsnit). I 1934 skriver oberstløjtnant Bokkenheuser en kronik om Tårupgård, og fortæller deri, hvordan Anne Cathrine i sin fredløshed kører mellem Tårup og Lundgård, som hun også havde. Det kan naturligvis være en fejlskrivning, men Anne Cathrine Friis har aldrig ejet eller haft noget med Lundgård at gøre, det havde derimod Anne Kaas, Preben Bilds kone, og det er det interessante, for i virkeligheden kunne man meget bedre tænke sig, at det var Anne Kaas, der havde pådraget sig folkets vrede, end det var Anne Cathrine Friis. Nu skal man ikke tale ondt om de døde, men der kunne godt ske denne forveksling. Det er bare ikke så let at have med at gøre, for Anne Kaas ligger ikke begravet i Tårup kirke, men i Gammelstrup. Enhver herregård skal helst have sit genfærd. Tårupgård har sin Anne – men hvem af dem er det?

Friis-våbenskjold