Skiftende forhold

hesteborggaardca1935cropFørste halvdel af 1900 årene er den mest omtumlede tid i gårdens historie. Da krigsministeren havde afstået den, gik den i de første 30 år fra hånd til hånd (109), spekulationen omkring 1. verdenskrig fik den op i en uacceptabel pris, så de fleste havde store tab.

I 1930 overtog proprietær Birkegaard det, der var tilbage, og det var stadig temmelig meget. I landbrugskrisens tid kunne han heller ikke klare sig. I 1935 udstykkede han det meste af jorden, idet der blev oprettet 6 husmandsbrug og to gårde. Der blev ca. 135 tdr. land tilbage ved gården, og han indrettede restauration. Denne sommerrestauration blev et kendt sted (110), hvor der kom mange mennesker, især på helligdage, men da krigen kom i 1940 kunne folk ikke længere køre i bil, heller ikke til Tårupgård. Arbejdsministeriet overtog det i 1941 og der blev indrettet lejr eller skole for arbejdsledige unge mennesker (111). En tid var der også flygtninge.

Nu er bygningerne fredet i klasse A, og sorterer under det særlige bygningssyn (112).