Taarupgaard i tiderne

NielsKaas-rigskansler(1)Herregårdenes eller hovedgårdenes historie er nøje knyttet sammen med landets historie (46). De dukker op af historiens dyb i middel-alderen, de får deres store periode efter reformationen i det man kalder adelsvældens tid. Ved enevældens indførelse i 1660 begynder deres forhold at ændre karakter, for så efter bondefrigørelsen i 1788 mere og mere at miste deres betydning, indtil de i de sidste hundrede år næsten alle er udstykket, og bygningerne, forsåvidt de ikke er revet ned, står i dag som et minde om en svunden tid.