Klosterhuse

Mellem landsbyerne Knud og Borup i Tårup sogn ligger en lokalitet, der hedder Klosterhuse. Det er et underligt navn til en bebyggelse, hvis der ikke har været nogen forbindelse til et kloster. Man kunne tænke sig, at disse huse har hørt til et af klostrene i Viborg eller til Ørslevkloster. Der er i kilderne ikke antydning af nogen forbindelse. Vi ved bare, at Jordbro mølle hørte til Ørslevkloster (59) indtil 1587. Om dette kloster har haft andre tilliggender her i sognet i tidligere tid, vides ikke. Så langt vore kilder rækker, har Tårupgård haft hele Tårup sogn, med de undtagelser, der er nævnt i det foregående.

Alt i alt må man konstatere, at forholdene omkring Tårupgård og sognet er ganske uoplyste for denne tid. Det er der ikke noget mærkeligt i, for det gælder ikke alene Tårupgård, det er det almindeligste, at der kun kastes et lille lys ind hist og her. Kildematerialet har sikkert ikke været stort, og det meste er forsvundet.