Var Taarupgaard en medgift?

Jens Kaas til Kaas var gift med Maren Jensdatter, der var datter af herremanden til Aunsbjerg, Jens Nielsen. Det er slægten Løvenbalk. Jens Nielsen Løvenbalk var storgodsejer og landsdommer i Jylland, retsformand på Viborg landsting, som senere Niels Kaas. Jens Nielsen havde det uheld at komme til at slå Jens Jensen Brok ihjel, men ved Dronning Margrethe I´s mellemkomst skete der en udsoning med familien, så der bl.a. skulle læses messer for Jens Jensen, og betales en anseelig bod Var det en del af handelen mellem Jens Kaas og biskoppen, at de to messer i Tårup kirke skulle være for Jens Jensen Brok? Var det nemlig Jens Nielsen til Aunsbjerg, der ejede Tårupgård og så lod den være medgift med datteren Maren, da hun blev gift med Jens Kaas? Vi ved det ikke, men muligheden består. Samme Jens Nielsen havde på en eller anden måde også fået del i en fiskeriafgift, som ellers hørte til Viborg domkirke og præsterne der.´

Vi må antage, at Tårupgård på den tid, først i 1400 årene, har været en lille herregård. Om den så har ligget på sin nuværende plads, som en lidt større gård end de andre i landsbyen Tårup, og derefter lidt efter lidt fået de derværende gårde nedlagt og lagt ind under sig, eller den har ligget et andet sted, det er foreløbig en uløst gåde.

En spinkel forbindelse til egnen havde Jens Kaas på en måde. Jens Kaas var søn af Nisse Kaas, der igen var søn af en Jens Kaas, der nævnes år 1360.. Nisse Kaas havde en søster Inger, altså den først omtalte Jens Kaas´ faster. Inger var gift med Mikkel Nielsen (Krabbe), der havde gods i Fiskbæk sogn, men ganske vist tabte det til dronning Margrethe grundet nogen uro. Gennem denne Inger er der en svag forbindelse til stedet her.