De sidste Kaaser på Taarupgaard

Endnu 3 eller 4 af slægten Kaas bor på godset eller ejer det. Niels Kaas´ søster Ida, der er gift med Peder Juul til Laage, boede en del år på Tårupgård og døde der i 1597, hun ligger begravet i gravkrypten i Tårup kirke (86). Hendes mand dør i 1604 og ligger begravet i Hveisel kirke. Ida har ført hus for Niels Kaas i en del år. Det kunne se ud til, at hun og manden har levet hver for sig. Der var vist ingen børn. Niels Kaas´ ligprædiken er stilet til Ida Kaas.

Ida Kaas har boet på Tårupgård til sin død i 1597, derefter arves godset af Niels Kaas´ broders søn, Gjord Kaas, der er søn af Erik Kaas til Støvringgård og Lindbjerggård. Gjord Kaas studerede i udlandet som almindeligt var, og han blev gift med en datter fra Iversnæs Ermegard Gyldenstjerne. Hans ulykke er, at fætteren Niels Kaas til Stårupgård dør ung i 1597 og efterlader sig en smuk enke, Birgitte Rosenkrans fra Rydhave. Hende ligger Gjord i med, og de får to børn sammen. Der var ikke noget mærkeligt i, at en adelsmand fik børn med andre end sin kone, men der var det uheldige, at pigen her havde været gift med Gjords fætter, og så betragtes forholdet som blodskam. Det straffes med døden. Birgitte bliver henrettet i 1603, Gjord flygter ud af landet, men er uforsigtig nok til at vende tilbage i 1616, han bliver fanget og henrettet også. Forholdet til en fætters kone ville være helt legitimt i dag, men sådan skifter opfattelsen.