Skovsgård

Ikke langt fra Tårupgård lå en anden lille herregård, Skovsgård, som Niels Kaas overtog 1. 8. 1579. Det er en af de mange herregårde, der i tidens løb er blevet nedlagt. Tilfældigvis har vi lidt underretning om denne. Stor har den ikke været, det siges, at udsæden var 54 tdr. og det betyder, at der ikke har været mere end 50 til 100 tdr. land jord. Jorden, der hørte til Skovsgård, blev lagt til Tårupgårds jord, så man slet ikke længere kan ane, hvor det oprindelige skel gik. Det meste af Kvols sogn hørte til som fæstegods, og hovedgården lå også i Kvols i sogn, så der er foretaget en skelændring, da Tårupgård overtog den, for al Tårupgårds hovedgårdsjord ligger i Tårup sogn. Ejerforholdet er ikke klarlagt, men det synes at være Krabberne, der har haft gården. Kurgård hørte omkring 1438 til Banner slægten, men denne gård hørte til Skovsgård i 1570´erne. Karine Krabbe var gift med Niels Skeel. Da han er død, har hun siddet enke på gården sammen med datteren og svigersønnen Otto Banner til Asdal. Hun mageskifter med kongen, der igen overdrager den til Niels Kaas.

Ørregård i Fiskbæk sogn, der kommer til at spille en rolle, var oprindelig hovedgård for et kannikedømme (84) ved Viborg domkapitel. Ved Arild Hvitfelds (85) mellemkomst får Karine Krabbe lagt Ørregård til Skovsgård, og sådan går det til, at den kommer til Tårupgård. Tårupgårds foged boede i det meste af 1700 årene på Ørregård, men i begyndelsen af 1700 tallet synes den at have været øde d.v.s. ubeboet som så mange gårde på den tid.